dinsdag 7 augustus 2012

Wachten op de laatste groeten.

Lijm, een pen en een schaar had ik van thuis meegenomen.
De rest vond ik op straat. 
Ik struinde vuilnisbakken af, stoepranden en plakplaatsen.

Stukken van dikke plakkaten affiches, folders, verpakkingen en groezelige stukjes stof werden dagelijkse verrassingen die ik naar mezelf opstuurde als vakantiesouvenir. Net als 2 jaar geleden.
Iedere dag weer totaal anders.

tot nu toe
Of ze aankomen blijft spannend.
De kaarten uit Kassel zijn ongeschonden binnen, ondanks foute frankering.
De laatste zes kaarten uit Spanje laten op zich wachten...